Nyheter

BRF Röda Ugglan

Nytt på Mittvägen

2022-04-10


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.

Tid:         Tisdagen den 26 april 2022, kl. 19.00

Plats:       Videokonferens via Zoom, länk samt telefonnummer finner ni nedan.

Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse, kassaflödesanalys samt styrelsen förslag till nya stadgar sänds via mejl samt finns på hemsidan, rodaugglan.se.

DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Fråga om upptagande av lån eller checkkredit.
 18. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till nya stadgar
 19. Garageprojeket
 20. Övriga ärenden
 21. Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.

Lidingö i april 2022

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

Styrelsens förslag på nya stadgar
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Kassaflödesanalys___________________________________________________________________________________________________2022-04-10


Information inför Föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2022

 

Med tanke på rekord av deltagande vid föreningsstämman 2021, så kommer Brf Röda Ugglans föreningsstämma den 26 april 2022 även detta år hållas digitalt via appen Zoom.

 

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till årsmötet via Zoom finner ni nedan.

 

Tid: Tisdagen 26 april 2022 kl. 19:00

 

Plats: Digitalt via Zoom.

 

Årsredovisningen finner ni på vår hemsida (www.rodaugglan.se) alternativt i inbjudan som skickades per mail.

 

Hur kan jag delta på mötet?

 

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

 

1, Ladda ner appen ”Zoom” till er smartphone eller surfplatta. Klicka på länken alternativt skriv in webbadressen i webbläsaren nedan för att automatiskt inloggning.

 

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

 

3, Ring telefonnumret 08-50 53 97 28 och slå in följande kod 875 1177 6007#. Lösenord 070487

 

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

 

Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/87511776007?pwd=UExRVTlaOTRHUUxRYWdNMGJ6b1hsUT09

 

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ert namn innan ni pratar.

 

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

 

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!


Styrelsen Brf Röda Ugglan___________________________________________________________________________________________________2021-12-29


Hej alla medlemmar,


Hoppas allt är bra med er och god fortsättning!


Nedan kommer lite allmän information från styrelsen samt samfälligheten:


Brf Röda Ugglan: 


- Tisdagen den 4 januari, någongång mellan 13-15, kommer Ellevio till fastigheten och ska byta ut vår elmätare. Detta kan medföra strömavbrott. Arbetet tar ca 30 minuter (Klicka här för att läsa mer)


För allas trevnad!


- Vänligen ha inga privata ägodelar i trappuppgångar / gångarna i källaren alternativt utanför ert förråd i källaren. Om detta skulle uppstå, har styrelsen rätten till att avlägsna dessa föremål och kan därefter återfinnas i Stockby återvinningsstation. 


- I cykelförråden ska endast cyklar förvaras och inga pulkor, takboxar eller dylikt förvaras. Om detta skulle förekomma, har styrelsen rätten till att avlägsna dessa föremål och kan därefter återfinnas i Stockby återvinningsstation. 


 - Gällande vårt återvinningsrum: Det är viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om återvinninsrummet och endast kastar det får kastas där. Det sker alltför ofta medlemmar i antingen Brf Röda Ugglan eller Brf Berguven även slänger föremål som egentligen ska till Stockby återvinningscentral. Om detta inte sköts, kan Samfälligheten stänga ner återvinningsrummet och därmed måste vi ta oss till alternativa återvinningsstationer på Lidingö. VÄNLIGEN RESPEKTERA DETTA!


Samfälligheten:

Biltrafiken hålles avstängd vid porten 1 A, under resten av projekttiden (åtminstone till 220131). Skälet är att vi inte kan låta snöröja på eller kring träbryggan över gatan eftersom de dyrbara VA-ledningarna skulle äventyras.Ta hand om varandra och ha ett gott nytt år!


MVH 

Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-12-29


Hej alla hyrestagare i garaget


Hoppas allt är väl med er och att ni har haft en god fortsättning.


Vänligen se bilagor för uppdatering gällande etapp 3 samt etapp 4.


Kort sammanfattning; 


From 7 januari tidigast 18:00 kan de hyrestagare på plan 3 som idag står ute, flytta in igen till sin respektive plats. Era platser utomhus ska vara tomma lördagen den 8 januari senast 19:00.


För er som har plats på plan 2 (201-209, 222-228) och idag står ute, kommer fortsätta stå på er plats utomhus.


Informationsbrev till boenden Stensötan v. 51


Etapp 4 - evakuering bilar


Trevlig onsdag och gott nytt år!


Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-12-12


Hej alla medlemmar i Brf Röda Ugglan

 

Hoppas allt är bra mer er alla trots att kylan nu har kommit. 

 

Vi i föreningen använder oss av företaget Norrorts Boservice när det kommer till lägenhetsförteckning, avgifts-och hyresavier osv. 


Nu kan Du som medlem själv logga in på deras portal och se betalda och kommande avier, göra utdrag ur lägenhetsregistret och uppdatera Dina kontaktuppgifter. 


Klicka på länken för att komma till portalen: https://norrortsbo.realportal.nu/common/portal.php


Vi önskar att alla medlemmar loggar in (med BankID) och uppdaterar sina kontaktuppgifter i systemet (gärna så snart som möjligt). Är ni 2 eller fler boende i lägenheten, önskar vi att samtliga boenden loggar in.


Klicka här för att ta del av manualen.


Trevlig dag!


Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-09-02


Tv-förändringar i er fastighet


Nytt datum för TV6


Vi har tidigare kommunicerat att TV6 utgår ur Tele2s grundutbud den 30 september 2021. I och med nya diskussioner med kanalbolaget Nordic Entertainment Group (NENT), som äger rättigheterna till kanalen, har vi förlängt avtalet med en månad och TV6 kommer därför finnas kvar i grundutbudet fram till den 31 oktober 2021.


I en tv-bransch som ständigt förändras har nu NENT valt att ändra utbud och inriktning på TV6 som tidigare har varit en del av ”Fri-tv-utbudet” (Free to air). Därmed har vi inte längre möjlighet att erbjuda TV6 och kanalen utgår ur vårt tv-utbud.


Förändringen gäller kanalen TV6 och kan påverka samtliga tv-abonnemang till konsumenter samt fastigheter med grundutbud, startutbud och gruppavtal.


Ersättningskanaler


För en mängd fastigheter där TV6 kommer försvinna ersätter vi kanalen med TV10. Dessutom tillkom TV12 i grundutbudet redan under våren. De flesta boende kan även streama tv-kanaler på mobil, dator och surfplatta med Comhem Play Grundutbud i hela EU.

Tidigare har vi kommunicerat att TV10 kommer till grundutbudet den 15 september 2021. Eftersom lanseringen av TV10 hänger ihop med TV6 kommer nytt lanseringsdatum kommuniceras med er fastighetsägare när diskussionerna om TV6 är klara.


Information till boende


Vi återkommer till alla fastighetsägare när datum och alla detaljer kring TV6-förändringen är helt överenskomna med NENT. Vi kommer samtidigt komplettera den här sidan med ett färdigt informationsblad i pdf-format för nedladdning och utskrift till boende.

Inga avgifter eller andra kanaler kommer ändras eller påverkas av förändringen.


För mer information, vänligen gå in på https://www.tele2.se/fastighetsagare/kanalforandringTrevlig kväll!


Styrelsen Brf Röda Ugglan____________________________________________________________________________________________________


2021-08-17


Informationsbrev till boenden i Brf Berguven och Brf Röda Ugglan

 


Hoppas ni alla har haft en härlig sommar!


Denna vecka drar vi igång arbetet med de provisoriska utvändiga parkeringsplatserna. Dessa ska ersätta parkeringsplatserna inne i parkeringshuset medan reparationerna pågår.


Vi börjar med Etapp 1 som innebär flytt av;


 • Bilar parkerade på plan 2 (västra sidan plats 208-222 + östra sidan plats 223-224)


 • Bilar parkerade på plan 3 (västra sidan plats 301-315 + östra sidan plats 316-317)


Se förtydligande på bifogad ritning.


Bilarna ska flyttas helgen 21-22 augusti. SENAST 17:00 den 22 augusti ska samtliga berörda parkeringsplatser vara utrymda, så att BRF Röda Ugglan har tid att återkoppla till de som eventuellt inte har tagit bort bilen!

Detta är mycket viktigt då reparationsarbeten i parkeringshuset påbörjas vecka 34.


Det parkeringsplatsnummer ni har i parkeringshuset kommer ni även att ha på de provisoriska utvändiga parkeringsplatserna under tiden etapp 1 pågår. Skyltar med nummer kommer att sitta på de provisoriska utvändiga parkeringsplatserna fr o m fredag e.m. 20 aug så att ni lätt kan hitta vilken plats som är er.


I veckan kommer även etablering av arbetsområde påbörjas. Byggbodar kommer att ställas upp och arbeten med dragning av el och vatten kommer att utföras. El kommer att dras från elrummet i parkeringshuset och vattendragning kommer att göras från Brf Röda Ugglan.


Dragning av el inför reparationsarbeten och bodar etc kommer ett par korta stunder att påverka motorvärmaruttagen.


Tisdag 24 augusti kl 08.00-16.00

kommer brunnen utanför infarten på plan 1 av parkeringshuset att bytas. Ni på plan 1som ska åka in i/ut ur parkeringshuset vid den tiden får räkna med väntetid vid infart/utfart tills entreprenören hinner lägga på körplåt, alternativt att ni flyttar bilen före kl 8.00/efter kl 16.00 tills arbetet med brunnen är slutfört. Inga av de utvändiga provisoriska parkeringsplatser kommer dock att finnas tillgängliga inför arbetet med brunnen på plan 1.

 

Tack för ert samarbete!


Hälsningar,


COWI Projektbyrån

Helena Shamoun, Produktionsledare, HLSH@cowi.com

Anders Lindeborg, Projektledare, anders.lindeborg@projektbyran.se------


Vid frågor gällande projektet, vänligen kontakta styrelsen@rodaugglan.se


MVH


Styrelsen Brf Röda Ugglan


Etapp 1 - evakuering bilar, v.33____________________________________________________________________________________________________

Informationsbrev till boenden i Brf Berguven och Brf Röda Ugglan

 


Det börjar dra ihop sig för produktionsstart av betongreparationer i parkeringshuset.  

Måndagen den 16e augusti kommer etablering av arbetsområde att påbörjas. Byggbodar kommer att ställas upp och förberedande arbeten med dragning av el och vatten kommer att utföras.

Reparationerna i parkeringshuset kommer att utföras etappvis. Etapp 1 innebär att bilar parkerade på plan 3 och plan 2 längs med västra långsidan (se separata ritningar) ska flyttas till tillfälliga parkeringsplatser utanför parkeringshuset tills betongreparationer i den etappen färdigställs. Mer information om vilka exakta parkeringsplatser som ska flyttas och vart de ska flyttas kommer att meddelas i samband med etableringsveckan måndagen den 16e augusti.

Tidplanen för åtgärderna i parkeringshuset är mycket beroende av att bilarna som står i parkeringshuset evakueras i tid och enligt plan. Om bilar står kvar i parkeringshuset när arbeten förväntas påbörjas så medför det ett stopp i produktionen vilket gör att det kommer att ta längre tid att slutföra projektet.

Vi återkommer med mer information tisdag 17e augusti.

 

Tills dess önskar vi från COWI Projektbyrån er alla en riktigt härlig sommar!

 

Hälsningar,

COWI Projektbyrån

Helena Shamoun, Produktionsledare, 073-303 23 29

Anders Lindeborg, Projektledare, 076-831 8666


Informationsbrev


Etapp 1 - Evakuering bilar


Tillfälliga p-platser Stenstötan


____________________________________________________________________________________________________


2021-05-17

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till ordinarie föreningsstämma.


Tid:          Tisdagen den 1 juni 2021, kl. 19.00

Plats:       Videokonferens via Zoom, länk samt telefonnummer finner ni nedan.

Styrelsen meddelar att årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse och kassaflödesanalys sänds via mejl samt finns på hemsidan, rodaugglan.se.


DAGORDNING: I enlighet med föreningens stadgar

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
 6. Val av justeringsmän
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Fråga om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Redogörelse gällande konverteringen av lokaler till lägenheter
 18. Beslutspunkt: Att stämman godkänner ändring av andelstal
 19. Information gällande garageprojektet
 20. Övriga ärenden
 21. Diverse information

Efter stämman kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:
-deltar i stämman
-känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.


Lidingö i maj 2021

Styrelsen för BRF RÖDA UGGLAN

___________________________________________________________________________________________________


2021-05-17

Information inför Föreningsstämma Brf Röda Ugglan 2021

 

På grund av corona-situationen och de särskilda rekommendationerna i Stockholms län, som bl.a. innebär att möten ska undvikas, så kommer Brf Röda Ugglans föreningsstämma den 1 juni 2021 inte som planerat att kunna hållas som ett fysiskt möte. Vi kommer istället att hålla föreningsstämman digitalt via appen Zoom.

 

Information om hur medlemmar ska koppla upp sig till årsmötet via Zoom finner ni nedan.

 

Tid: Tisdagen 1 juni 2021 kl 19:00

 

Plats: Digitalt via Zoom.

 

Dagordning finner ni på baksidan av detta dokument.

 

Årsredovisningen finner ni på vår hemsida (www.rodaugglan.se) alternativt i inbjudan som skickades per mail.

 

Hur kan jag delta på mötet?

 

Det finns 3 olika sätt att kunna delta i mötet;

 

1, Ladda ner appen ”Zoom” till er smartphone eller surfplatta. Klicka på länken alternativt skriv in webbadressen i webbläsaren nedan för att automatiskt inloggning.

 

2, Klicka på länken i mailet genom er dator och klicka på ”Join from your browser”

 

3, Ring telefonnumret 08-50 53 97 28 och slå in följande kod 986 342 877 55 #

Tänk på att stänga av din mikrofon på telefonen när du ringer in.

 

Länk till mötet: https://zoom.us/j/98634287755

 

Observera att ni själva väljer om kameran ska vara på under mötet. Det kan vara trevligt att se alla. Dock kommer vi stänga av samtliga deltagares mikrofoner. Önskar ni att tala, slå på mikrofonen och säg ett namn innan ni pratar.

 

Tveka inte att höra av er om frågor skulle uppstå. Dessvärre kommer vi inte kunna hjälpa någon medlem med installation eller genomgång av hur programmet fungerar.

 

Väl mött på föreningsstämman, om än i digital form!

 

Styrelsen Brf Röda Ugglan___________________________________________________________________________________________________