Kontakt

BRF Röda Ugglan

Kontakta oss gärna!


Styrelsen 2022




Kontakt

André Frick

Ordförande

Lars Andersson

Kassör

Pia Ernmark

Ledamot

Eric Agestam

Ledamot

Ulla-Karin Warberg

Ledamot

Lennart Zadig

Suppleant

Marianne Ansjön

Suppleant

Elina Englén

Suppleant/protokollförare

Maria Carelius

Suppleant

Anvarsområden 2021




Kontakt

Catarina Niklasson Schöön

Valberedning

Karolina Midby

Valberedning

Marita Andersson, port J/
Eric Agestam, port G

Övernattningslägenhet

André Frick

Garageplatsansvar/
Garagenycklar

André Frick

Nyckelansvar

André Frick

Hemsida

Anna Dahl / Cecilia Zadig

Skyltansvar

Elisabeth Broman

Förrådsansvar

Pia Ernmark

Tvättstugeansvarig

Portansvarig 2021




Anders Lindgren

Portansvar A

Vakant

Portansvar B

Karolina Midby

Portansvar C

C-J Brandlert

Portansvar D

Vakant

Portansvar E

Robin Mohlin

Portansvar F

Marianne Ansjön

Portansvar G

Vakant

Portansvar H

Vakant

Portansvar J

Christina Larsson

Portansvar K

Renate Zehnder

Portansvar L

Kontakta styrelsen