Kontakt

BRF Röda Ugglan

Kontakta oss gärna!


Styrelsen 2020
Kontakt

Jonathan Olsson

Ordförande

André Frick

Sekreterare

Lars Andersson

Kassör

Catharina Niklasson Schöön

Ledamot

Björn Lidman

Ledamot

Marianne Ansjön

Suppleant

Per Kjellström

Suppleant

Lennart Zadig

Suppleant

Anvarsområden 2020
Kontakt

Sanna Dixelius

Valberedning/Sammankallande

Elina Englén

Valberedning/Ledamot

Per Broman

Valberedning/Ledamot

Marita Andersson, port J/
Eric Agestam, port G

Övernattningslägenhet

André Frick

Garageplatsansvar/
Garagenycklar

Catharina Niklasson Schöön

Nyckelansvar

André Frick

Hemsida

Cecilia Zadig

Skyltansvar

Elisabeth Broman

Förrådsansvar

Portansvarig 2020
Anders Lindgren

Portansvar A

Vakant

Portansvar B

Karolina Midby

Portansvar C

C-J Brandlert

Portansvar D

Vakant

Portansvar E

Robin Mohlin

Portansvar F

Vakant

Portansvar G

Vakant

Portansvar H

Anders Stenlund

Portansvar J

Christina Larsson

Portansvar K

Renate Zehnder

Portansvar L

Kontakta styrelsen