Kontakt

BRF Röda Ugglan

Kontakta oss gärna!


Styrelsen 2021
Kontakt

André Frick

Ordförande

Jonathan Olsson

Sekreterare

Lars Andersson

Kassör

Marianne Ansjön

Ledamot

Fredrik von Sydow

Ledamot

Lennart Zadig

Suppleant

Per Kjellström

Suppleant

Pia Ernmark

Suppleant

Eric Agestam

Suppleant

Anvarsområden 2021
Kontakt

Valberedning/Sammankallande

Elina Englén

Valberedning/Ledamot

Marita Andersson, port J/
Eric Agestam, port G

Övernattningslägenhet

André Frick

Garageplatsansvar/
Garagenycklar

André Frick

Nyckelansvar

André Frick

Hemsida

Anna Dahl / Cecilia Zadig

Skyltansvar

Elisabeth Broman

Förrådsansvar

Pia Ernmark

Tvättstugeansvarig

Portansvarig 2021
Anders Lindgren

Portansvar A

Vakant

Portansvar B

Karolina Midby

Portansvar C

C-J Brandlert

Portansvar D

Vakant

Portansvar E

Robin Mohlin

Portansvar F

Vakant

Portansvar G

Vakant

Portansvar H

Vakant

Portansvar J

Christina Larsson

Portansvar K

Renate Zehnder

Portansvar L

Kontakta styrelsen