Byggprojekt

BRF Röda Ugglan

Byggprojekt

2020-09-28


Konverteringsprojektet av lokaler till lägenheter pågår och föreningen har genomfört ett första byggmöte med byggnadsentreprenören. Föreningen har inlett arbetet med att välja en mäklare för försäljningen av de två lägenheterna. 


___________________________________________________________________________________________________


2020-09-15


ANGÅENDE AVSTÄNGNING AV VATTEN!


På grund av arbete med avlopp kommer vattnet att tillfälligt stängas av Torsdagen den 17/9 mellan 09:00 och 14:00.


Under denna tid, SPOLA EJ HELLER I AVLOPPEN!!!!


OBS! Vattnet kan utan förvarning kopplas på igen och det är av yttersta vikt att man inte lämnar kranar eller duschblandare i öppet läge. Detta kanorsaka omfattande vattenskador när vattnet kopplas på igen.


Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig projektledare, 

Nils Rapp, 0760-185 185.


Lappar är även uppsatta i samtliga huvudingångar.


Styrelsen kommer skicka ut ett mail när allt är åter i bruk igen.


Med vänlig hälsning


styrelsen brf Röda ugglan samt Alexander VVS Teknik AB


___________________________________________________________________________________________________


2020-08-31


Nu startar arbetet med att bygga om två av föreningens lokaler till bostäder. En entreprenör har nu upphandlats, efter ett förfarande där offerter inkommit från olika anbudsgivare. Föreningen valde att teckna avtal med JS Produktion AB.

Arbetet kommer att pågå under hösten och ska vara färdigt till årsskiftet. Måndag till fredag kl. 07.00-18:00. Arbeten med hög ljudnivå kommer planeras in mellan kl 08:00-17:00. Därtill kommer tysta arbeten att genomföras lördagar mellan kl 10:00-15:00.

Den hobbylokal som ligger i trappuppgång A kommer att användas av JS under projektet. 


___________________________________________________________________________________________________2020-06-28


Startbesked är nu beviljat för projektet. 


Under de senaste veckorna har vi gått igenom förfrågningsunderlaget inför upphandling och till detta tagit fram administrativa föreskrifter och materiallistor med hjälp av Gleipnergruppen. 


Styrelsen har som mål att en entreprenör ska vara upphandlad och klar till den 10 juli och att byggstart ska kunna ske i slutet av augusti. 


Målsättningen är att alla delar ska vara klara för slutbesiktning senast den sista december.


___________________________________________________________________________________________________2020-05-25Just nu pågår arbetet med att ta fram tekniska beskrivningar av arbetets olika delar inför projektets startbesked. Handlingar har tagits fram från konsulter inom brand, ljud, el och ventilation med hjälp av Gleipnergruppen.


En akustikfirma har genomfört mätning av ljud i lokalerna och närliggande lägenheter.

I den stora lokalen har två öppningar gjorts i golvet i syfte att se hur konstruktionen ser ut därunder.

Styrelsen kommer härnäst gå igenom sammanställd budget för hela skedet fram till bygghandlingar med den ansvarige projektledaren hos Gleipnergruppen.


___________________________________________________________________________________________________2020-03-03Här kan du läsa det bygglov som brf Röda ugglan beviljats av Lidingö stad för konvertering av två lokaler till bostäder. Klicka här


___________________________________________________________________________________________________