Byggprojekt

BRF Röda Ugglan

Byggprojekt

2020-06-28


Startbesked är nu beviljat för projektet. 


Under de senaste veckorna har vi gått igenom förfrågningsunderlaget inför upphandling och till detta tagit fram administrativa föreskrifter och materiallistor med hjälp av Gleipnergruppen. 


Styrelsen har som mål att en entreprenör ska vara upphandlad och klar till den 10 juli och att byggstart ska kunna ske i slutet av augusti. 


Målsättningen är att alla delar ska vara klara för slutbesiktning senast den sista december.


___________________________________________________________________________________________________2020-05-25Just nu pågår arbetet med att ta fram tekniska beskrivningar av arbetets olika delar inför projektets startbesked. Handlingar har tagits fram från konsulter inom brand, ljud, el och ventilation med hjälp av Gleipnergruppen.


En akustikfirma har genomfört mätning av ljud i lokalerna och närliggande lägenheter.

I den stora lokalen har två öppningar gjorts i golvet i syfte att se hur konstruktionen ser ut därunder.

Styrelsen kommer härnäst gå igenom sammanställd budget för hela skedet fram till bygghandlingar med den ansvarige projektledaren hos Gleipnergruppen.


___________________________________________________________________________________________________2020-03-03Här kan du läsa det bygglov som brf Röda ugglan beviljats av Lidingö stad för konvertering av två lokaler till bostäder. Klicka här


___________________________________________________________________________________________________Copyright© 2020 BRF Röda Ugglan. Alla rättigheter förbehållna.